Logo

Životní prostředí

Firma Pastell spol. s r.o. v roce 2007 zavedla systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005. Systém je vybudován formou integrovaného systému managementu společně se zaměřením na kvalitu.
Vedení firmy Pastell spol. s r.o. považuje ochranu životního prostředí za součást vysoké firemní profesionality. Výběrem materiálů, technologií i chováním všech pracovníků firmy chceme přispět k trvale udržitelnému a příznivému životnímu prostředí. Snažíme se ochraňovat nejvyšší hodnoty, které uznáváme, a to je zdraví nás všech. Přijali jsme závazek trvalého zlepšování a zvyšování účinnosti environmentálního managementu.