Home Kontakt Poslat e-mail
 
 

Izolace spodních staveb proti vodě
Izolace bentonitovými rohožemi


Fotogalerie referencí

Izolace spodních staveb proti vodě - objekty s podzemními podlažími, izolace stropů, teras a parkovišť

V oblasti izolací spodních staveb proti vodě v České republice firma PASTELL spol. s r.o. používá bentonitové izolační systémy, HDPE, LDPE, PVC fóliové izolační systémy a modifikované asfaltové pasy následujícím způsobem: 

Podle druhu hydrofyzikálního namáhání rozdělujeme izolační systémy spodních staveb realizované firmou PASTELL spol. s r.o. do 4 základních skupin: 

-izolace proti radonu a vlhkosti
-izolace proti vodě prosakující propustným horninovým prostředím
-izolace proti tlakové vodě (podzemní voda nebo zadržená srážková voda)
-izolace proti vodě srážkové nebo provozní prosakující ochrannými a provozními vrstvami teras nebo nadložními vrstvami na stropech podzemních objektů

Na stavbách většího rozsahu je běžné, že se vyskytuje několik druhů hydrofyzikálního namáhání a tím i typů izolačních systémů.

1. Izolace proti radonu a vlhkosti pod průmyslové podlahy nebo pod železobetonové konstrukce v podsklepených objektech


Izolace proti radonu a vlhkosti HDPE a PVC fóliemi

 
 

2. Izolace proti radonu a vodě prosakující horninovým prostředím na vodorovných a svislých konstrukcích obchodních center, hal apod.


Izolace proti radonu a vodě HDPE a PVC fóliemi, asfaltovými pasy, nopovanými fóliemi apod.

 
 

3. Izolace proti tlakové vodě obchodních a komerčních objektů s podzemními podlažími, liniových staveb (hloubených tunelů, kolektorů) apod.


Izolace proti tlakové vodě případně bludným proudů PVC fóliemi (dvojité systémy)

 

 

Izolace proti tlakové vodě, radonu a bludným proudům dvojitým izolačním systémem DUAL SEAL (kombinovaný systém HDPE fólie a bentonitu)

 

Izolace proti tlakové vodě, radonu a bludným proudům dvojitým izolačním systémem VOLTEX LDPE (kombinovaný systém LDPE fólie a bentontonitové rohože VOLTEX)

 

Izolace proti tlakové vodě, radonu a bludným proudům KOMBINOVANÝM SYSTÉMEM VOLTEX LDPE - DUAL SEAL

 
 

4. Izolace proti vodě srážkové nebo provozní prosakující ochrannými a provozními vrstvami teras nebo nadložními vrstvami na stropech podzemních objektů, v podlažích objektů s mokrým provozem apod.


Izolace proti vodě na stropech a terasách podzemních objektů, v patrech objektů masokombinátů a objektů s mokrým provozem PVC fóliemi

 

Izolace proti vodě na stropech a terasách podzemních objektů bentonitovým kompozitem

 

Izolace proti vodě na stropech a terasách podzemních objektů a izolace parkovišť umístněných v patrech modifikovanými asfaltovými pasy

 

V současné době firma PASTELL spol. s r.o. disponuje 6 montážními skupinami pro tento typ izolací kompletně vybavenými svařovacími přístroji s příslušenstvím
Firma PASTELL spol. s r. o. v rámci dodavatelského a montážního systému zabezpečuje :
- nákup materiálu přímo u výrobce nebo dovozce s dopravou na stavbu
- montáž materiálů podle technologie výrobců a příslušných norem
- kontrola všech svarů a spojů, zátopové zkoušky izolačních systémů
- vystavení protokolů KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU o průběhu realizace izolačního systému včetně zkoušek pro jednotlivé izolační systémy

 
 
Webdesign - Cyber Stream Technology s.r.o., Redakční systém, eshop - Skyllo