Home Kontakt Poslat e-mail
 
 

Izolace ekologických a vodohospodářských staveb


Fotogalerie referencí

V oblasti  izolací ekologických a vodohospodářských staveb v České republice firma  PASTELL spol. s r.o. aplikuje fóliové a bentonitové izolační systémy  v následujících oblastech: 

1. Izolace skládek odpadů včetně těsnění při sanacích a rekultivacích  skládek


Izolace dna skládek odpadů

Ekologické stavby


 

Izolace při sanacích skládek odpadů a starých ekologických zátěžích

 

Rekultivace a uzavření nově budovaných skládek po jejich zaplnění

Realizace trubních rozvodů HDPE pro odvod výluhových vod a jímací systémy bioplynu

 

 

 

2. Izolace proti úniku látek znečisťujících životní prostředí Izolace nádrží, průmyslových a zemědělských staveb, skladů a mezideponií 
Izolace dekontaminačních ploch
Izolace pod zpevněné plochy, parkoviště a kolejiště
Izolace nádrží a jímek na kejdu v zemědělství
Izolace proti úniku ropných látek (např. čerpací stanice PHM, havarijní dvory)
Izolace čističek odpadních vod


3.  Izolace rezervoárů užitkové a pitné vody
Izolace betonových nádrží
Izolace nádrží a rybníků, zavlažovacích nádrží golfových hřišť, lyžařských areálů apod.
V současné době disponuje firma PASTELL spol. s r.o. 7 kompletně vybavenými montážními skupinami pro realizaci izolačních systémů v oblasti ekologických a vodohospodářských staveb. K aplikaci fóliových izolačních systémů je firma vybavena nejmodernější svařovací a testovací technikou (Leister, MUNSCH), což umožňuje roční výkon cca 0,6-0,8 mil. m2 v pokládce fóliových a bentonitových izolačních systémů.

Ekologické stavby

 

 

Firma PASTELL spol. s r.o. má osvědčení na realizaci fóliových izolačních systémů a izolačních systémů bentonitovými rohožemi od následujících výrobců:

JUNIFOL (JUTA a.s. / Česká republika) – HDPE,LDPE fólie
GSE (GSE LINING TECHNOLOGY / USA, Německo) – HDPE, LDPE, VFPE fólie
CARBOFOL (NAUE FASERTECHNIK / Německo) - HDPE fólie
FATRAFOL (FATRA a.s. / Česká republika) – PVC fólie
PENEFOL (LITHOPLAST a.s./ Česká republika)- HDPE, LDPE fólie
BENTOMATE ( CETCO/ USA/GBR/Polsko) – bentonitové rohože
FIRESTONE (FIRESTONE / USA)- EPDM izolace

Firma PASTELL spol. s r. o. v rámci dodavatelského a montážního systému zabezpečuje :
Nákup materiálu přímo u výrobce spolu s dovozem na stavbu
Montáž materiálů podle technologie výrobců a příslušných norem
Kontrola všech svarů s vystavením protokolů o průběhu zkoušek

V odůvodněných případech nabízí naše firma nadstandardní kontrolu těsnosti fóliových izolací elektrofyzikálním monitorovacím systémem, který umožňuje detekci případných netěsností v  izolaci po provedení ochranných a drenážních vrstev nad vlastním izolačním systémem.

 
 
Webdesign - Cyber Stream Technology s.r.o., Redakční systém, eshop - Skyllo